Avsporet godstog

Belønning og forutsetninger Verdi
Interessepunkt

Togstasjon (regional og langdistanse)

Gjennomsnittlig kreditt 10000
Nødvendige brannstasjoner 15
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Nødvendige politistasjoner 3
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 10
Nødvendig stigebil 4
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige tungredningsbiler 4
Nødvendige CBRNe enheter 2
Nødvendige politibiler 2
Annen informasjon Verdi
Minste antall pasienter 0
Maks pasienter 4
Sykehusavdeling Traume
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 100
Tilbake