Takbrann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2700
Nødvendige brannstasjoner 3
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2500
Nødvendig stigebil 1
Nødvendige brannbiler 3
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Sannsynlighet for at Innsatsledere brann er nødvendig 50
Annen informasjon Verdi
Tilbake