Liten skogbrann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2000
Nødvendige brannstasjoner 9
Interessepunkt

Skog

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 12000
Behøver Skogbrann kjøretøy 3
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tankbiler 1
Annen informasjon Verdi
Påfølgende oppdrag Liten Skogbrann Opprydding
Utvidbare oppdrag Middels Skogbrann
Tilbake